ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Misyon/Vizyon

Öz Görevimiz (Misyonumuz)

Evrensel, ulusal ve yerel değerlerin bilincinde olan çağdaş dünyaya entegre olabilecek yeterlikte sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştirmek ve aynı zamanda etik değerlere bağlı, adil, şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, çok sesli ve ülkesi adına sorumluluk alabilecek, düşünen ve üreten bireyleri topluma kazandırmayı amaçlar.

 

Öz Ülkümüz (Vizyonumuz)

Yakın çevre, ülke ve uluslararası alanda, öncelikli olarak günümüz dünyasını takip ederek geleceği planlamak. Öncelikli olarak yakın çevre üniversitelerinden ve ülkemizde farklılık oluşturu-labilecek, geleceğe dönük sanat ve sanatçı kimliğine ulaşmayı planlamaktadır.

Geleceğin sanatında etkin rol üstlenecek disiplinler üzerinde yoğunlaşmak ve bu yönde çalışmak hedef planlardan biridir. Bu hedefle uygun öğretim elemanı ve öğrenci profilini oluşturmak, bu yönde düşünmek ve üretmek üzerine projeler geliştirmek gelecek kaygılarımızdan biridir.