ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Koordinatörler

Görevi:

Erasmus Koodinatörü

Adı Soyadı:

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BİRİNCİ

Dahili:

43238

E-Posta:

ayla.birinci@erzincan.edu.tr

 

Görevi:

Bologna Süreci Koodinatörü

Adı Soyadı:

Öğr. Gör. Gülgin ALTUĞ TAŞKANAL

Dahili:

43237

E-Posta:

gulgin.altug@erzincan.edu.tr

 

Görevi:

Kalite Kurulu Koordinatörü

Adı Soyadı:

Arş. Gör. Hatice TOK

Dahili:

43241

E-Posta:

hatice.tok@erzincan.edu.tr

 

Görevi:

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Adı Soyadı:

Arş.Gör. Nilüfer ALSARAN

Dahili:

43222

E-Posta:

nilufer.alsaran@erzincan.edu.tr